संस्थेची रचना

महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ / महाराष्ट्र स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसएमसी) ही कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत 14 नोव्हेंबर 1973 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या पूर्ण मालकीची एक मर्यादित कंपनी आहे, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहेत:

   राष्ट्राच्या खनिज संपत्तीचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने विविध खाणींच्या पद्धतशीर विकासाला चालना देणे.

   महाराष्ट्र राज्यात किंवा इतरत्र, असलेल्या खाणी, खाण हक्क आणि धातूयुक्त जमीन खरेदी करणे किंवा भाडेतत्त्वावर घेणे, आणि त्याचा उपयोग नफा प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने त्याठिकाणी संशोधन करणे, काम करणे, विकास करणे या कामांचा समावेश आहे.

  कंपनीच्या सुयोग्य संचालनासाठी लागणाऱ्या बाबींची पूर्तता करणे जसे खाणीच्या ठिकाणी चुरा करण्याची कामे, उत्खनन, कॅल्सीन, गळणे आणि शुद्धीकरणाची कामे, ड्रेस करणे, एकत्र करणे, फेरफार करणे आणि उत्पादनाला वापरासाठी बाजारपेठ तयार करणे याशिवाय धातूंची ओळख आणि नफा आणि सर्व प्रकारच्या प्रमुख आणि गौण खनिजांचे अपग्रेडेशन (स्तर वाढविणे) इत्यादींचा समावेश आहे.आता चालू असलेल्या प्रकल्पांचा विस्तार, नवीन खाणी सुरू करणे आणि खनिज आधारित उद्योगांमध्ये वैविध्य आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून एमएसएमसी ने पुढील उद्दिष्टे देखील समाविष्ट केली आहेत:

आता चालू असलेल्या प्रकल्पांचा विस्तार, नवीन खाणी उघडणे आणि खनिज आधारित उद्योगांमध्ये वैविध्य आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून MSMC ने पुढील उद्दिष्टे देखील समाविष्ट केली आहेत:

  तयार बाजारपेठ असलेल्या आर्थिक महत्त्वाच्या नवीन खनिज उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करणे, उदा. कोळसा, लोह धातू, मॅंगनीज, टंगस्टन इ.

  खनिज-आधारित मूल्यवर्धित उत्पादनाची निर्मिती: - विविध खनिजांवर संशोधन आणि विकास कार्य एमएसएमसी द्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांच्या माध्यमाने हाती घेण्यात आले आहे. या अहवालांच्या आधारे एमएसएमसी आर्थिक महत्त्वाची मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यासाठी खनिज-आधारित उद्योगांची स्थापना करू इच्छित आहे.

  खनिजे आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या बाजारपेठेचा विस्तार:-एमएसएमसीकडे दर्जेदार आणि अद्वितीय खनिजांची पुरेशी क्षमता आहे, एमएसएमसी या खनिजांसाठी दृढ आणि नियमित बाजारपेठ शोधू इच्छिते.