डोलोमाइट खनिज पक्षांची / ग्राहकांची यादी

अनु क्र. पार्टी /पक्षाचे नाव पत्ता
1 मेसर्स रसिका इंडस्ट्रीज एफ -32/2, MIDC, क्षेत्र, अमरावती
2 मेसर्स अंकुश इंडस्ट्रीज काशीबाई मंदिर न्यू शुक्रावरी नागपूर
3 मेसर्स जे-केवे असोसिएट्स ५, पर्सवा कॉम्प्लेक्स, वर्धमान नगर नागपूर.
4 मेसर्स पूनम टाइल्स 6, कळमना मार्केट रोड, नागपूर
5 मेसर्स श्रीराम इंडस्ट्रीज 13-39, MIDC कळमेश्वर.
6 मेसर्स श्री इंडस्ट्रीज लाला ओळी, कामठी .
7 मेसर्स बिंदल ऍग्रो मिनरल्स लाला ओळी, कामठी
8 मेसर्स श्याम उद्योग बालाघाट रोड, गोंदिया..
9 मेसर्स रोहित मिनरल्स जुनी ओळी, कामठी
10 मेसर्स शिवराम मिनरल्स राजेंद्र दाल मिलच्या मागे D-13/2 MIDC, अमरावती
11 मेसर्स घनश्याम मोझॅक टाइल्स 31, उमिया इंड. एरिया, भंडारा रोड, नागपूर.
12 मेसर्स हिरा मोझॅक टाइल्स 105, कुकडे लाऊट, प्रगती नगर, नागपूर..
13 मेसर्स राजेंद्र इंडस्ट्रीज ५, मसरानी भवन, धंतोली, नागपूर
14 मेसर्स राज-यश टाइल्स इंडस्ट्रीज ५, मसरानी भवन, धंतोली, नागपूर
15 मेसर्स स्वस्तिक मिनरल्स 2, गणेश नगर/नीलज, कन्हान.
16 एम/एस त्रिमूर्ती इंडस्ट्रीज 30,A/3, MIDC, अमरावती.
17 मेसर्स अनिरुद्ध मिनरल्स ६०१,बी, लोकमत भवन, रामदासपेठ, नागपूर
18 मेसर्स वर्धमान मिनरल्स शिवाजी कॉलेज समोर, अकोट रोड.अकोला
19 मेसर्स ऑर्गेनिक ब्राउन इंडिया घट्टा बंगलो, 254, धरमपेठ, नागपूर.
20 मेसर्स श्री साई मिनरल्स गाव सातक, ता. परशिवनी नागपूर.
21 मेसर्स अलंकार टाइल्स ऑर्गन पॅलेस रोड, अजनी, कॅम्पटी
22 मेसर्स शांती मिनरल्स आमडी फाटा, नायकुंड, ता.रारसोनी.
23 मेसर्स नॅशनल मिनरल्स इंडस्ट्रीज 22, भूषण इंड. लेआउट, वर.वाडी
24 मेसर्स गुरुदेव जे. कांबळे प्लॉट नं.10, कळमना मार्केट, नागपूर
25 मेसर्स विजय डी. धांडे पांडे हॉस्पिटल समोर, यवतमाळ.
26 मेसर्स राध कृष्ण स्टोन लावा, खडगाव रोड.वाडी, नागपूर
27 मेसर्स विजय सिंग बिसेन पोस्ट मनसर.
28 मेसर्स कृष्ण कुमार राय रानोगो : कन्हान
29 मेसर्स धनश्री सिमेंट उत्पादने आमगाव, तहसील रामटेक.
30 मेसर्स रशेदा एंटरप्रायझेस 1/24, रामबाग कॉलनी, मेडी. नागपूर.
31 मेसर्स पूनम टाइल्स आणि सेनेटरी 10, गणेश नगर, जी.एन.रोड नागपूर.