डाउनलोड

अनू क्र कागदपत्रे उघडून बघा / डाउनलोड करा
1 अर्जाचा नमुना- परिशिष्ट १
2 प्रतिज्ञापत्र_परिशिष्ट_II
3 अर्जासोबत सादर करायच्या कागदपत्रांची यादी
4 कोळसा वितरणाबाबत महाराष्ट्र शासनाचा जीआर
5 कोळसा वितरणासाठी प्राप्त अर्ज
6 पॉवर ऑफ अॅटर्नी स्वरूप
7 बँक पडताळणी
8 युनिटसाठी मॉडेल एफएसए
9 RTGS साठी बँक तपशील
10 शपथपत्राचे स्वरूप