कायनाइट खनिजांच्या पक्षांची / ग्राहकांची यादी

अनु क्र. पार्टी /पक्षाचे नाव पत्ता
1 मेसर्स त्रिमूर्ती मोल्ड्स प्रा लि ५, टेंपल रोड, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर.
2 मेसर्स, भंडारा मिनरल्स, ए/10,11, लिंक रोड, सदर, नागपूर
3 मेसर्स कॉन्व्हेंट्री स्टोनवेअर प्रा लि ५, टेंपल रोड, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर.