चुनखडीच्या खनिजांच्या पक्षांची / ग्राहकांची यादी

अनु क्र. पार्टी /पक्षाचे नाव पत्ता
1 मेसर्स विणा लाइम इंडस्ट्रीज 39,सोनापूर रोड.राजूर ता.वणी..
2 मेसर्स महेश लाइम वर्क पोस्ट राजूर ता.वणी,जि.यवतमाळ
3 मेसर्स हिमंद्री उद्योग B-4/10, MIDC बुटीबोरी नागपूर.
4 मेसर्स जे-कावे असोसिएट्स 5, तळमजला, पार्स्व कॉम्प्लेक्स वर्धमान नगर, नागपूर.
5 मेसर्स ओरिएंटल फाउंड्री 8, जीएन रोड, बैद्यनाथ चौक, नागपूर..
6 मेसर्स जैन लाईम ट्रेडर्स ता. वणी, जि. यवतमाळ.
7 मेसर्स डगाबोस महादूर इंडस्ट्रीज भंडारा रोड, नागपूर
8 मेसर्स बालाजी एंटरप्रायझेस एस -एस /एन ,85, एमआयडीसी, नागपूर बालाघाट रोड, गोंदिया.
9 मेसर्स श्री भरतिया सिमेंट्स 20, न्यू कॉटन मार्केट, नागपूर
10 मेसर्स हिवरदरा लिमस्टोन आणि डोलोमाईट खाण अमन मंझिनल, स्टेशन रोड . वणी.
11 अमन मंझिनल, स्टेशन रोड . वणी. जयंत टॉकीज, चंद्रपूर