सूचना

अनू क्र सूचना उघडून बघा / डाउनलोड करा
1 अर्ज मागविल्याची सूचना - इंग्रजी
2 अर्ज मागविल्याची सूचना - मराठी
3 मुदत वाढविल्याची सूचना - इंग्रजी
4 मुदत वाढविल्याची सूचना - मराठी
5 सूचना (एसएसआय युनिट्ससाठी कोळसा वितरण)- इंग्रजी
6 सूचना (एसएसआय युनिट्ससाठी कोळसा वितरण)- मराठी
7 उद्योग निहाय छाननी यादी
8 विटानिहाय छाननी यादी
9 तपासणीबद्दल सूचना (एसएसआय युनिट्ससाठी कोळसा वितरण)
10 ईएमडी साठी सूचना - इंग्रजी
11 ईएमडी साठी सूचना - मराठी
12 सुरक्षा ठेव
13 एसडी दुसऱ्या कॉलसाठी सूचना - इंग्रजी
14 सुरक्षा ठेव दुसऱ्या कॉलसाठी सूचना - मराठी
15 सुरक्षा ठेव तिसऱ्या कॉलसाठी सूचना - इंग्रजी
16 सुरक्षा ठेव तिसऱ्या कॉलसाठी सूचना - मराठी
17 युनिट ची यादी
18 इंधन पुरवठा करार वर स्वाक्षरी करण्यासाठी सूचना (नागपूर )
19 हाताळणी एजन्सीबद्दल सूचना
20 इंधन पुरवठा करारवर स्वाक्षरी करण्यासाठी सूचना (अमरावती )
21 सिक्युरिटी डिपॉझिट, क्षमता मूल्यांकन अर्ज आणि लिफ्टिंग तपशील सादर करण्यासाठी सूचना
22 एफएसए ग्राहकांना जीएसटी आयडी सादर करण्यासाठी सूचना.
23 इतर जिल्ह्यांची डीएलसी युनिट यादी
24 नागपूर जिल्ह्याची डीएलसी युनिट यादी
25 कोळसा वापरणाऱ्या औद्योगिक घटकांसाठी विशेष सूचना
26 कोळसा वापर पडताळणी
27 नवीन कोळसा अर्जदारासाठी सूचना
28 ऑक्टोबर-2017 महिन्यासाठी कोळसा ई-वितरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी सूचना
29 कोळसा ई-वितरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी शुद्धीपत्र
30 नोव्हेंबर-2017 महिन्यासाठी कोळसा ई-वितरण
31 उर्वरित प्रमाणाचे पुनर्वलोकन नोव्हेंबर 2017
32 समितीद्वारे कोळसा पडताळणीसाठी नोटीस
33 त्रैमासिक उपयोग अहवालासाठी नवीन प्रारूप
34 उर्वरित प्रमाणाचे पुनर्वलोकन डिसेंबर 2017
35 उर्वरित प्रमाणाचे पुनर्वलोकन जानेवारी 2018
36 उर्वरित प्रमाणाचे पुनर्वलोकन फेब्रुवारी 2018
37 इंधन पुरवठा कराराच्या नूतनीकरणासाठी सूचना
38 सुरक्षा ठेव पुष्टीकरण सूचना
39 कोळसा वितरणाबाबत तक्रारीची प्रक्रिया
40 पात्र युनिट्ससह एफएसए बाबत
41 शिल्लक प्रमाण कोळसा कोटासाठी सूचना ऑगस्ट 2018
42 सर्व एफएसए 2018-2020 तपशील सूचीसाठी सूचना
43 त्रैमासिक उपयोग सादर करण्याची सूचना
44 कोळसा पेमेंट बाबत सूचना
45 मकरधोकरा III (दिनेश ओसी) वरून केलेले बुकिंग मागे घेतले
46 सप्टेंबर महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
47 सप्टेंबर-2018 महिन्यापर्यंत पात्र युनिट धारकांची यादी
48 समितीद्वारे कोळसा पडताळणीसाठी सूचना
49 ऑक्टोबर-2018 महिन्यासाठी वाटप केलेल्या कोळशासाठी सूचना
50 त्रैमासिक उपयोग सादर करण्याची सूचना
51 ऑक्टोबर-2018 महिन्यापर्यंत पात्र युनिट धारक आणि एफएसए यांची यादी
52 नोव्हेंबर-2018 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
53 डिसेंबर-2018 पर्यंत पात्र युनिट धारक आणि एफएसए यांची यादी
54 डिसेंबर-2018 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
55 कोळसा वितरणासाठी सूचना
56 जानेवारी-2019 महिन्यापर्यंत पात्र युनिट धारक आणि एफएसए यांची यादी
57 जानेवारी-2019महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
58 फेब्रुवारी -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
59 एफएसए अंतर्गत रोड मोडद्वारे कोळसा काढणाऱ्या ग्राहकांना सूचना
60 एप्रिल -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
61 मे महिन्यातील कोळसा वाटप रद्द करण्याबाबत सूचना
62 जून-2019 महिन्यापर्यंत पात्र युनिट धारक आणि एफएसए यांची यादी
63 जून -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
64 ऑगस्ट -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
65 नवीन कोळसा अर्जदारासाठी सूचना - इंग्रजी
66 नवीन कोळसा अर्जदारासाठी सूचना - मराठी
67 नवीन कोळसा अर्जदाराच्या मुदतवाढीसाठी सूचना
68 नवीन कोळसा अर्जदाराच्या मुदतवाढीसाठी सूचना
69 सेप्टेंबर -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
70 ऑक्टोबर -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
71 नोवेंबर -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
72 डिसेंबर -2019 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
73 जानेवारी -2020 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
74 फेब्रुवारी -2020 महिन्यासाठी शिल्लक प्रमाण साठी सूचना
75 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीसाठी सूचना
76 चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाच्या हळदा आणि चिचगाव स्टॉकयार्डमध्ये उपलब्ध अंदाजे 14000 ब्रास वाळूच्या साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वाळू ग्राहकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.