कायनाइट खनिजांच्या पक्षांची / ग्राहकांची यादी

अनु क्र. पार्टी /पक्षाचे नाव पत्ता
1 मेसर्स सिद्धेश्वर मिनरल्स 201, इंद्रधनू, बाजीप्रभू नगर, नागपूर.